1. Какво представлява услугата?

Настоящата услуга представлявае web-базирано приложение, което предоставя достъп на студентите от "Медицински Университет - София, Филиал Враца" до следните техни данни:


·         Лични данни

·         Данни за обучението

·         Данни за средното образование

·         Данни за ОКС – основание за прием

·         Академична справка

·         Дипломна справка

·         Среден Успех

  1. За кого е предназначена услугата?

За всички настоящи, т.е. действащи и прекъснали студенти  от "Медицински Университет - София, Филиал Враца".

  1. На какви езици може да се ползва услугата?

Достъпа до услугата се извършва на български език.

  1. Какво е необходимо, за да може да се ползва услугата?

За да може да се ползва, услугата изисква еднократна регистрация, в която студентът трябва да въведе своя факултетен номер, ЕГН – ако е записан за студент с българско гражданство или ЛНЧ/служебен номер за МОН - ако е записан за студент с чуждо гражданство, валиден e-mail адрес и парола, състояща се не по-малко от 6 символа – букви или цифри. При съмнение относно ЛНЧ/служебен номер за МОН, чуждестранните студенти следва да се обръщат към отговорните за техния курс служителки от студентските канцеларии на Филиал Враца.


След успешна регистрация, системата на услугата автоматично ще изпрати e-mail на посочения адрес, съдържащ три еднакви линка/връзки за активация на профила, съответно на български език, латиница и английски език. За да бъде завършен процеса на регистрация е нужно студентът да отвори този e-mail, да щракне върху единия от трите линка и да следва инструкциите, посочени в него.

  1. Сигурност и защитеност на данните

Услугата работи под криптирана връзка, а цялостта на информацията е защитена чрез кодиращи алгоритми.  Регистрираните потребители имат достъп единствено до личните си данни, посредством управление на потребителски сесии.


Сесията се затваря при следните условия:


1/ По желание на потребителя чрез избор на бутона „Изход“.

2/ При липса на активност от потребителя в продължение на повече от 5 минути.

3/ При затваряне на уеб браузерa.